okagbare1969

Okagbare, Benson Corporo:
Songs of I. K. Dairo, MBE and his Blue Spots (with Plates) with Commentaries in English.
Lagos: The Author. Printed by Nigeria National Press, Apapa, 1969. ix & 134 p.
ISBN N/A

CONTENTS

Preface  ix
Yoruba: Language and Culture 1

A Short Biography of I. K. Dairo 2

Alphabetical List of Songs and Commentaries
 
 1. Á Yẹ wá Kalẹ́ 9
 2. Á Yẹ wá Á Rọ̀ Wá Lọ́rùn 10
 3. Adé Orí Mi 12
 4. Adeyinka Adebayọ (Col.) 13
 5. Àdúrà Blue Spot 15
 6. Ayé Fòtítọ́ Pamọ́ 16
 7. Àjòjì Ni Mo Jẹ́ Nílẹ̀ Yìí 17
 8. Àlàáfíà 18
 9. Allau Mọ Sọli 19
10. Angelina O Ti Lọ Wà Jù 20
11. Awólọ́wọ̀ (Chief) 22
12. Baba Da Mi Lare 24
13. Baba Mi Nígbà Tí Mo Bá Ṣáko Lọ 26
14. Baba Olú Ọ̀run 28
15. Baba Wa Lókè A Dúpẹ́ 29
16. Bakare, S.B. (Chief) 30
17. Baby Má Gbé Ìyẹn Wá 31
18. Bèbè Yìí Ga 33
19. Bẹ̀nàtadé 34
20. Benjamin Adekunle (Col.) 35
21. Bóńfò 37
22. Do Sisi 38
23. E Mami 39
24. Èjìrẹ́ Ará Ìsokùn 41
25. Èmi Ahun 42
26. Èmi Ìbá Lẹ́gbẹ̀rún Ahọ́n 44
27. Ẹ Má Mọ́bùn Ṣaya 45
28. Ẹ̀kún Rẹ́rẹ́ 47
29. Ẹyẹ Mélòó Tòlòǹgò Wáyé 48
30. Ẹlẹ́lẹ Turẹ 49
31.  Ẹlẹlẹ Mù Túrẹ 51
32. Ẹri Moha Ye Mi 52
33. Fọ̀nà Hàn Mí 54
34. Gbogbo Nàìjíríà Gbójú Sókè 56
35. Gown, Yakubu, Major-General 58
36. I Remember My darling 59
37. Igbá Ilé, Ma Mú Ṣoge 60
38. Ìgéréye Ìlò 61
39. Ijó Ọlọ́mọ 62
40. Ikú Yẹ̀ Lórí Mi 63
41. Ire Ni O 64
42. Iṣẹ́ Ajé 65
43. Iṣẹ́ Ọwọ́ Mi Mò Ń Jẹ 71
44. Ìyàwó Oníwàkìwà 72
45. Jẹ́ Ká Sọ́ra 73
46. Káyé Má Ṣelénìní Mi 75
47. Kọlawọle Balogun (Chief) 76
48. Kúlúsọ 78
49. Làbútú Yẹkẹ 79
50. Ladejọla Oginni 80
51. Ladejọla Oginni (Late) 82
52. Lawrence Ọmọle 84
53. Màá Bá Ẹ Ṣorò Ilé 85
54. Ma Oyro Ghana Fo 86
55. Méè Fáya Ọba 87
56. Mo Fara Mi Fún Ọ 88
57. Mo Gbójú Lé Bàbá Lókè 89
58. Ǹǹlẹ́ Mọ Ọwá 90
59. Olúwa Á Da 91
60. Olúwa Rẹ Àwọn Elẹ́gàn Lẹ́kún 93
61. Ojú mọ́ Mi Sí Pèré Òde 94
62. Omí Ọpọ́n 96
63. Onílé Gogoro 97
64. Òréke Lẹ́wà 99
65. Orí mi Má Fi mí Fáráyé Mú 100
66. Orilonise 102
67. Owo Ati Omo Niyi Aiye 103
68. Owo Wù Mí 104
69. Owuro Lawa  105
70. Oyín Mọmọ Àdò 107
71. Ọkàn Mi Yin Ọba Ọ̀run 108
72. Ọkàn Mi Yọ̀ Nínú Olúwa 110
73. Ọmọ Alárọ́ 111
74. Ọmọ Ọlọ́jà 113
75. Ọmọge 114
76. Ọwá Obòkun II 115
77. Porogún ilá 117
78. Rebecca 118
79. Rọra Fẹ̀sọ̀ Jayé 119
80. Rosana 121
81. Salomẹ 123
82. Ṣe rere Fún Mi 124
83. Shonibarẹ, late Chief 125
84. Taxi Driver 126
85. Tètè gbéra 127
86. Tíná Bá Wọlé, Òkùnkùn á Paradà 129
87. Wobuta Koyọ I 131
88. Wobuta Koyọ II 132

 • Mortaigne, Veronique:
  Cesaria Evora. La voix du Cap-Vert.
  Arles: Actes Sud, 1997. 203 p.

  ISBN 2-7427-1152-X 

  afropop1995

  ÍNDICE

  Replace “Portuguese template – click Clone & Edit” (the popup name) with the common name for the content file and jpg file  (e.g. “mortaigne1997”)

  Insert name of author, title and place of publication in the text box.
  Text colour red. Title in bold. ISBN number in black and 10 px.

  Right side column:
  Button Text: Índice
  Button Title: Clique aqui

  Class to Execute Popup: Insert “Shortcode” popuppress id number

  Picture:
  Click on picture – and then click on “Remove”
  Place curser in front of “SUMÁRIO”

  Click on “Add Media” and select jpg file. Insert.
  Align: Left
  Image CSS class: map-mobile
  Image Margins: Set “Bottom” value i.e. 500
  Insert text from content file. Edit text and save. 

  Adjust  Bottom value if necessary and Publish pup-up
   Copy “Shortcode” including square brackets e.g. Índice and inset and replace it for “Sumário” in the book list file.

 • Mortaigne, Veronique:
  Cesaria Evora. La voix du Cap-Vert.
  Arles: Actes Sud, 1997. 203 p.

  ISBN 2-7427-1152-X 

  afropop1995

  CONTENTS

  Replace “English template – click Clone & Edit” (the popup name) with the common name for the Word contents file and the jpg file  (e.g. “mortaigne1997”)

  Insert name of author, title and place of publication in the text box.
  Text colour red. Title in bold. ISBN number in black and 10 px.

  Right side column:
  Button Text: Contents
  Button Title: Click here

  Class to Execute Popup: Insert “Shortcode” popuppress id number

  Picture:
  Click on picture – and then click on “Remove”
  Place curser in front of “CONTENTS”

  Click on “Add Media” and select jpg file. Insert.
  Align: Left
  Image CSS class: map-mobile
  Image Margins: Set “Bottom” value i.e. 500
  Insert text from content file. Edit text and save. 

  Adjust  Bottom value if necessary and Publish pup-up
  Copy “Shortcode” including square brackets e.g. Índice and inset and replace it for “Contents” in the page with book list file.

 • Johnson, John William:
  ‘Heelloy’. Modern Poetry and Songs of the Somalis.
  London: HAAN Publishing, 1998. xxiii & 241 p.
  ISBN 978-1-874-20981-2

  CONTENTS

  Foreword to the first edition by B. W. Andrzejewski ix
  Foreword to the 1996 edition by Abdilahi Qarshi xi
  Preface to the first edition xv
  Preface to the 1996 edition xxiii

  1. Introduction
  The social context 1
  The Nature of Traditional Pastoralist Poetry 12
  The Historical Development of Modern Oral Poetry 17

  2. The Family of Miniature Genres
  The Nature of the Family of Miniature Genres 27
  The Poetry of the Miniature Family 32

  3. The emergence of the Belwo
  The Historical Background 49
  The Belwo is Born 53
  The Poetry of the Belwo 59

  4. The Heello: Period One
  The Metamorphosis: Belwo to Heello A 75
  The Modem Poem: Heello A to Heello B 82

  5. The Heello: Period Two
  The Historical Background 95
  The Poetry of the Second Period 103

  6. The Heello: Period Three
  The Historical Background 117
  The Poetry of the Third Period 146

  7. Characteristics of the Heello: All Periods
  Themes Common to All Periods 175
  Structural Characteristics and
  Development Common to All Periods 190
  The Impact of Media on Modern Poetry 208

  8. Conclusion
  The Inheritance of the Heello 215
  Forces Behind the Success and Development of Modern Poetry 216

 • Collins, [Edmund] John:
  Fela. Kalakuta Notes. 2nd edition
  Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 2015.  xii & 326 p.
  ISBN 978-0-8195-7539-5 (paper) 978-0-8195-7540-1 (ebook)

  CONTENTS

  Foreword by Banning Eyre ix
  Introduction 1

  Part 1 Early Days
  1 The Birth of Afrobeat 27
  2 Joe Mensah Remembers 41
  3 Fela in Ghana 49
  4 Stan Plange Remembers 29

  Part 2 Confrontation
  5 Kalakuta is Born 67
  6 “JB” Talks about Fela 73
  7 The Kalakuta Republic 81
  8 The Black President 114
  9 Amsterdam and After 125

  Part 3 Retrospect
  10 Mac Tontoh on Fela 139
  11 Frank Talk about Fela 152
  12 Obiba Plays It Again 165
  13 Smart Binete Sorts It Out 174
  14 Anku Checks Out the Beat 178
  15 Nana Danso Orchestrates 183
  16 Some Early Afro-Fusion Pioneers 197
  17 Interview with Fela 204
  18 Afterthoughts and Updates 209
  19. Felabrations at Home and Abroad 238

  Chronology 259
  Notes 269
  Selected Bibliography 281
  Discography 285
  Appendix A: “Shuffering and Shmiling” Score 303
  Index 309

 • Erlmann, Veit (ed.):
  Populäre Musik in Afrika.

  Veröffentlichungen des Museum für Völkerkunde.
  Neue Folge 53. Abteilung Musikethnologie VIII.
  Berlin: Museum für Völkerkunde, 1991. 312 pp. & 2 CDs.
  ISBN 3-88609-213-5

  bender1985INHALT (Button Type)

  Klick hier (Button Title)

  Class to Execute Popup (shortcode id number)

  Picture:

  Align “Left”

  map-mobile

  Image Margins – Bottom

 • Insert title etc. here
  ISBN number

  TABLE DES MATIÈRESafropop1995

  Table des matières (Button Text)

  Cliquez ici (Button Title)

  Class to Execute Popup (insert Shortcode popuppress id number)

  Picture:

  Click on picture “Edit” and set/insert:

  “Align” Left

  “Image CSS class” map-mobile

  Image Margins – “Bottom” (set value i.e. 500)

 • Sweeney, Philip:
  Directory of World Music. A Guide to Performers and their Music.
  With Contributions from Peter Gabriel, Andy Kershaw, Giberto Gil [&] Manu Dibango.
  London: Virgin Books, 1991. 262 p.
  Section Africa 1-81
  ISBN 0-86369-378-4

  sweeney1991CONTENTS

  AFRICA

  The North and West
  Introduction: Peter Gabriel 1
  Libya 3
  Tunisia 5
  Algeria 6
  Morocco 13
  Mauritania 16
  Senegal 17
  Mali 20
  Guinea 26
  Guinea-Bissau 29
  Cape Verde 29
  Sierra Leone 31
  Côte d’Ivoire 32
  Ghana 34
  Togo and Benin 36
  Nigeria 37

  Central Africa, The South and East
  Introduction: Manu Dibango 42
  Cameroon 44
  Zaire 49
  Congo 56
  Gabon 56
  Angola 57
  Zambia 58
  Mozambique 59
  Zimbabwe 60
  South Africa 65
  Madagascar 70
  Mauritius and Reunion 71
  Tanzania and Zanzibar 72
  Kenya 74
  Uganda 76
  Burundi 76
  Ethiopia 77
  Sudan 79

 • Lee, Hélène:
  Rockers d’Afrique. Stars et légendes du rock mandinque.
  Paris: Albin Michel, 1988. 223 pp.
  ISBN 2-226-03 139-1 

  TABLE DE MATIÈRESafropop1995

  Click here to open pop-up

  Click here

  Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre pop-up

  Cliquez ici

  Clique aqui para abrir o pop-up
  Clique aqui

  Klick hier